The ‘Samen voor…’ foundation

Founded on November 17, 2020
Located in Born
Registered with the Chamber of Commerce under number: 80923232I
Has the identification number (RSIN) 861853015

The board of the ‘Samen voor…’ foundation consist out of a

 • Chair: Lars Dullens (Born)
 • Secretary: Cyrille Larosch (Obbicht)
 • Treasurer: Marcel Lahaye (Born )

De stichting heeft geen winstoogmerk en bestaat uitsluiten uit vrijwilligers. Alle donaties zullen worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren:

Primair en meest urgent:

  1. Het financieel ondersteunen van de medische behandelingen van Daan, alsmede de bijkomende onkosten, voor zover deze niet door (ziektekosten-) verzekeringen vergoed worden;

Secundair:

  1. informatieverstrekking en voorlichting omtrent de aandoening Cranio-cervicale instabiliteit (CCI) en Atlanto-axiale instabiliteit (AAI), diagnostiek en behandelmogelijkheden aan patiënten, naasten en medici;
  2. het bevorderen dat de kosten van benodigde behandelingen en bijkomende voor de aandoening vergoed gaan worden door de Nederlandse (ziektekosten-) verzekeringen, ook als behandeling in het buitenland plaatsvindt;
  3. het bevorderen van de totstandkoming van adequate behandelmogelijkheden van de aandoening in Nederland.
  4. het bevorderen van de totstandkoming van een sociaal netwerk van (oud-) patiënten (en hun naasten) met dezelfde aandoening; informatievoorziening over opzetten inzamelingsacties en onze ‘lessons learned’ met derden die voornemens zijn een dergelijke actie te starten danwel hebben opgestart voor een andere Nederlandse patiënten. Tertiair :het financieel ondersteunen van andere Nederlandse patiënten betreffende de niet vergoede kosten van medische behandelingen ten aanzien van de aandoening CCI/AAI of de diagnosestelling ervan.

De doelstellingen en het beleid van de stichting staan beschreven in het Beleidsplan – Stichting Samen voor